Betongranulaat mag nu ook worden toegepast in betonnen kunstwerken.

Rijkswaterstaat is nu ook zo ver dat zij in hun ROK ( Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken ) hebben beschreven dat ook gecertificeerde, gewassen betongranulaat toe gepast mag worden.

producten

5.2,3.1  Eis

Harde, dichte toeslagmaterialen* mogen alleen toegepast worden, indien alle relevante eigenschappen bekend zijn en hiermee rekening gehouden wordt.

 

Toelichting:

Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld krimp, kruip, E-modulus, waterabsorptie breukenergie, vermoelingsgedrag etc.

Het toepassen van AEC-granulaat in betonconstructies is niet toegestaan.

 

Toelichting:

Om te voorkomen dat de toepassing van een AEC-granulaat kan gaan leiden tot een vervuiling van de hergebruiksketen van beton, is de toepassing in beton op RWS werken niet toegestaan. De huidige reinigingstechnieken van AEC-bodemas leiden nog onvoldoende tot een product dat vrij toepasbaar is. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende bekend of AEC-granulaat geschikt is als toeslagmateriaal in gewapende betonconstructies, die ontworpen zijn voor een lange levensduur.

 

5.2.3.3  Eis

Metselwerkgranulaat en menggranulaat mogen niet toegepast worden bij constructies met een ontwerplevensduur groter dan 25 jaar.

Toelichting:

De veel grotere porositeit van dit soort toeslagmaterialen maakt deze ongeschikt voor het agressieve milieu waarin de constructies binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn moeten functioneren.

*Harde, dichte toeslagmaterialen zijn onze betongranulaten welke wij produceren voor de betoncentrales en betonwarenindustrie.

De door de Twee “R” Recycling Groep geproduceerde betongranulaat 4/32 , voldoet aan de NEN-EN 206 + NEN 8005; 2016.

ρ rd  > 2.200 kg/m3.

ρ rd = is de volumieke massa bij poureuze materialen (RD van Relative Density, Relatieve Dichtheid) ρ rd = m / Vrd  = m / (V + Vporiën)

 

Dit geeft voor de Twentse Recycling Maatschappij de perfecte mogelijkheid om hun betongranulaat voor de kunstwerken in
de nieuwe N-18 in te zetten.

towel brug

 

AEC-Granulaten worden door onze vestigingen niet geaccepteerd en hierdoor kunnen wij dan ook garanderen dat wij aan de eisen van de constructie beton kunnen voldoen.

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton