Digitalisering inkoopfacturen

Hoe werkt dit proces en wat houdt dit precies in.
De inkoopfactuur wordt door de leverancier digitaal aangeleverd (in de form van een pdf-bestand) in een speciaal daarvoor aangemaakte facturen-mailbox. Vanuit deze mailbox worden de pdf-bestanden (inkoopfacturen) verplaats naar een bestand in het softwarepakket Elvy dat er voor zorgdraagt dat de inkoopfactuur automatisch wordt ingelezen in de betreffende administratie. Na het inlezen wordt de factuur voorzien van een autorisatiecode en gecontroleerd op juistheid van boeking.
De autorisatiecode geeft aan wie de factuur binnen het bedrijf moet controleren en accorderen. Hierna wordt de inkoopfactuur (in pdf-formaat) automatisch geplaatst in de mailbox van de eerste persoon in de route die de factuur moet bewandelen. Nadat deze persoon de factuur heeft gecontroleerd en geautoriseerd vervolgt de factuur z’n route naar de volgende persoon voor autorisatie. Nadat de factuur het volledige autorisatietraject heeft afgelegd wordt deze vrijgegeven ter betaling, rekening houdend met de betalingstermijn.

Elvy

Elvy

Enkele voordelen zijn:
1. Facturen komen centraal binnen
2. Facturen worden direct verwerkt in de betreffende administratie
3. Facturen kunnen door de administratie gevolgd worden m.b.t. de autorisatieroute
4. Raadplegen facturen op grootboek- en crediteurenniveau
5. Digitaal raadplegen van de facturen op locatie.
6. Zoekraken van facturen wordt voorkomen
7. Inzicht in facturen die in behandeling zijn
8. Facturen worden digitaal gearchiveerd (besparing archiefruimte i.v.m. bewaringsplicht van 7 jaren)

Onderstaand een overzicht van de mailboxen voor digitaal aanleveren van facturen:

• Twee “R” Recyclinggroep B.V.:  tweer.facturen@puinrecycling.nl
• Recycling Maatschappij Almelo B.V. rma.facturen@puinrecycling.nl
• Recycling Maatschappij Veendam B.V. rmv.facturen@puinrecycling.nl
• Twentse Recycling Maatschappij B.V. trm.facturen@puinrecycling.nl
• Recycling Maatschappij Groningen B.V. rmg.facturen@puinrecycling.nl
• Drentse Recycling Maatschappij B.V. drm.facturen@puinrecycling.nl
• Gabion B.V. gabion.facturen@gabion-schanskorven.nl
• Reststoffen Centrum Almelo B.V. rca.facturen@puinrecycling.nl

Indien u vragen heeft over het digitaal aanleveren van facturen of hier meer over wilt weten dan kunt u contact opnemen met Marion Roolvink, telefoon 074-2558010.

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton