Gestabiliseerd granulaat

Gestabiliseerde puin wordt geproduceerd door het mengen van menggranulaat 0/31,5 met cement en water. Gestabiliseerde Menggranulaat 0/31,5  wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij menggranulaat 0/31,5, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.  Toepassingsgebieden; gestabiliseerd funderingsmateriaal voor kelderaanvullingen in woning-/en utiliteitsbouw/aanvullingsmateriaal rondom zwembaden, en in wegenbouw onder schanskorven, keerwanden en achter landhoofden van kunstwerken etc . waarbij veel zetting te verwachten is.

Volumieke massa vast ca. 1.900 kg/m3

 

Onze Certificaten zijn alleen geldig, als ze zijn ondertekend door de bedrijfsleider en in samenhang met onze weegbonnen.

Nieuwsbericht: AGRAC type A2
29-10-2018

AGRAC type A2

 

AGRAC type A2 voor gebonden funderingen wordt geproduceerd door het mengen van asfaltgranulaat 0/40 met zand, cement en water . Asfaltgranulaat type A1 is een samenstelling van minimaal 40% asfalt en maximaal 60% ander steenachtig materiaal waarvan ten hoogste 10% van de korrels een soortelijk gewicht kleiner dan 1.600 kg/m3 mag bezitten.   AGRAC wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij asfaltgranulaat, brekerszand , cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.  Er wordt voorafgaande aan de leverantie/verwerking een vooronderzoek verricht om de juiste samenstelling (zand, cement, water) te bepalen.  De druksterkte van proefstukken dient na 7 dagen minimaal 1,50 MPa te bedragen. De asfaltverharding kan binnen 24 h of na 7 dagen (druksterkte min. 1,5 MPa) na productietijd worden aangebracht. Toepassingsgebieden;   als funderingslaag onder asfaltverhardingen voor zwaar verkeer (provinciale wegen, rotonde’s, verkeerspleinen, industrieterreinen).

Volumieke massa vast ca. 2.050 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

 

Lees meer
Nieuwsbericht: AGRAC type A1
29-10-2018

AGRAC type A1

 

AGRAC type A1voor gebonden funderingen wordt geproduceerd door het mengen van asfaltgranulaat 0/40 met zand, cement en water . Asfaltgranulaat type A1 is een samenstelling van minimaal 80% asfalt en maximaal 20% ander steenachtig materiaal waarvan ten hoogste 10% van de korrels een soortelijk gewicht kleiner dan 1.600 kg/m3 mag bezitten.   AGRAC wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij asfaltgranulaat, brekerszand , cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.  Er wordt voorafgaande aan de leverantie/verwerking een vooronderzoek verricht om de juiste samenstelling (zand, cement, water) te bepalen.  De druksterkte van proefstukken dient na 7 dagen minimaal 1,50 MPa te bedragen. De asfaltverharding kan binnen 24 h of na 7 dagen (druksterkte min. 1,5 MPa) na productietijd worden aangebracht. Toepassingsgebieden;  als funderingslaag onder asfaltverhardingen voor zwaar verkeer (provinciale wegen, rotonde’s, verkeerspleinen, industrieterreinen).

Volumieke massa vast ca. 2.100 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Menggranulaat 0-16 mm met 125 kg/m3 (7,5%) Cement (voorheen Stampbeton 0-20)
31-10-2018

Gestabiliseerd Menggranulaat 0-16 mm met 125 kg/m3 (7,5%) Cement (voorheen Stampbeton 0-20)

 

Gestabiliseerd Menggranulaat 0-16 mm met 125 kg/m3 (7,5%) Cement (voorheen Stampbeton 0-20) ook wel Stampbeton grof genoemd wordt geproduceerd door het mengen van menggranulaat 0/16 met cement en water. Gestabiliseerde Menggranulaat 0/16 wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij menggranulaat 0/31,5, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.

Toepassingsgebieden; als steunrug achter RWS-/Trottoir-Inrit-/Opsluitbanden.

Volumieke massa vast ca. 1.875 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Certificaat BG-270-6 signed website

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Mengzand 0-4 mm met 150 kg/m3 (10%) Cement
31-10-2018

Gestabiliseerd Mengzand 0-4 mm met 150 kg/m3 (10%) Cement

 

Gestabiliseerd Mengzand 0-4 mm met 150 kg/m3 (10%) Cement wordt geproduceerd door het mengen van menggranulaat 0/4 met cement en water. Gestabiliseerde Menggranulaat 0/4 wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij menggranulaat 0/4 cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.

Toepassingsgebieden; specifieke als gestabiliseerde straatlaag onder elementenverhardingen.

Volumieke massa vast ca. 1.750 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Certificaat BG-270-6 signed website

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Menggranulaat 0-31,5 mm met 75 kg/m3 (4,5%)  Cement
31-10-2018

Gestabiliseerd Menggranulaat 0-31,5 mm met 75 kg/m3 (4,5%) Cement

 

Gestabiliseerd Menggranulaat 0-31,5 mm met 75 kg/m3 (4,5%)  Cement  (voorheen B5)

Gestabiliseerd Menggranulaat 0/31,5 met 75 kg/m3 cement ook wel gestabiliseerde puin B5 genoemd wordt geproduceerd door het mengen van menggranulaat 0/31,5 met cement en water. Gestabiliseerde Menggranulaat 0/31,5  wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij menggranulaat 0/31,5, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.

De gemiddelde karakteristieke kubusdruksterkte  van dit product is 5 N/mm2.

Toepassingsgebieden; gestabiliseerd funderingsmateriaal onder stroken-/stiepen/poeren-/balken en plaatfunderingen en kelderaanvullingen waarop wordt gebouwd in de woning-/en utiliteitsbouw. Is een veelvuldig toegepast funderingstype, alternatief is een  dure paalfundering en/of grondverbetering met veel grondverzet.

Volumieke massa vast ca. 1.925 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Certificaat BG-270-6 signed website

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Menggranulaat 0-31,5 mm met 50 kg/m3 (3%)  Cement
31-10-2018

Gestabiliseerd Menggranulaat 0-31,5 mm met 50 kg/m3 (3%) Cement

 

Gestabiliseerd Menggranulaat 0-31,5 mm met 50 kg/m3 (3%)  Cement ook wel gestabiliseerde puin genoemd wordt geproduceerd door het mengen van menggranulaat 0/31,5 met cement en water. Gestabiliseerde Menggranulaat 0/31,5  wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij menggranulaat 0/31,5, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.  Toepassingsgebieden; gestabiliseerd funderingsmateriaal voor kelderaanvullingen in woning-/en utiliteitsbouw/aanvullingsmateriaal rondom zwembaden, en in wegenbouw onder schanskorven, keerwanden en achter landhoofden van kunstwerken etc . waarbij veel zetting te verwachten is.

Volumieke massa vast ca. 1.900 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Certificaat BG-270-6 signed website

 

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Zand met 200 kg/m3 (12,5%) Cement
29-07-2018

Gestabiliseerd Zand met 200 kg/m3 (12,5%) Cement

 

Gestabiliseerd Zand met 200 kg/m3 (12,5%) Cement wordt geproduceerd door het mengen van straatzand met cement en water. Gestabiliseerd Zand wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij straatzand, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Toepassingsgebieden; als stelspecie, gestabiliseerde straatlaag of aanvulling waarbij meer sterkte wenselijk is (cementpercentage is naar wens aan te passen tot een maximum van ca. 400 kg/m3 (25%), waarbij het zelfs kan worden gebruikt als metselspecie/stroomprofiel in rioleringswerken.

Volumieke massa vast ca. 1.775 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Zand met 175 kg/m3 (11%) Cement (Stelspecie)
29-10-2018

Gestabiliseerd Zand met 175 kg/m3 (11%) Cement (Stelspecie)

 

Gestabiliseerd Zand met 175 kg/m3 (11%) Cement (Stelspecie) wordt geproduceerd door het mengen van straatzand met cement en water. Gestabiliseerd Zand wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij straatzand, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Toepassingsgebieden; als stelspecie onder goottegels-/klinkers, molgoten, RWS-/Trottoir-Inrit-/Opsluitbanden en als gestabiliseerde straatlaag onder elementenverhardingen waar enige zetting niet wenselijk is en het materiaal stabiliteit moet geven (vluchtheuvels etc.).

Volumieke massa vast ca. 1.750 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Zand met 125 kg/m3 (8%) Cement
29-10-2018

Gestabiliseerd Zand met 125 kg/m3 (8%) Cement

 

Gestabiliseerd Zand met 125 kg/m3 (8%) Cement wordt geproduceerd door het mengen van straatzand met cement en water. Gestabiliseerd Zand wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij straatzand, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Toepassingsgebieden; als gestabiliseerde straatlaag onder elementenverhardingen, (verkeersdrempels en onder klinker-/tegelstroken waar zwaar verkeer te verwachten is), als aanvulling rondom putten-/kolken waar veel zetting te verwachten is, als stellaag onder keerwanden en kelderaanvullingen in Woning-/Utiliteitsbouw. (cementpercentage is naar wens aan te passen tot een minimum van ca. 25 kg/m3 (1,5-2%).

Volumieke massa vast ca. 1.700 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Betonzand 0-8 mm 125 kg/m3 (10%) Cement
29-10-2018

Gestabiliseerd Betonzand 0-8 mm 125 kg/m3 (10%) Cement

 

Gestabiliseerd Betonzand 0-8 mm 125 kg/m3 (10%) Cement (Spramex-Stampbeton-Schraalbeton) ook wel stampbeton, schraalbeton, spramex 0/8, beton C12/15 en infra-stelbetonmortel genoemd wordt geproduceerd door het mengen van betongranulaat 0/8 met cement en water. Gestabiliseerde Betongranulaat 0/8 wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij betongranulaat 0/8, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Gestabiliseerd Betongranulaat 0/8 met 125 kg/m3 cement is een bijzonder duurzame beton die voor 90% bestaat uit secundaire grondstoffen.
Toepassingsgebieden; als stellaag onder goottegels-/klinkers, molgoten, en als stellaag onder-, en als steunrug achter Draingoten, RWS-/Trottoir-Inrit-/Opsluitbanden.

Volumieke massa vast ca. 2.000 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton