Overige producten

Andere producten die speciaal gevraagd worden door onze klanten.

 

Onze Certificaten zijn alleen geldig, als ze zijn ondertekend door de bedrijfsleider en in samenhang met onze weegbonnen.

Nieuwsbericht: Zandduomix
29-10-2018

Zandduomix

 

Zandduomix is een mengsel van straatzand en LD-mix-gegranuleerde slak.  Zandduomix wordt uitsluitend geproduceerd in een menginstallatie waarbij straatzand en LD mix –gegranuleerde slak homogeen wordt gemengd in de verhouding 50- 50% v/v.

Toepassingsgebieden;  als hydraulisch gebonden straatlaag voor elementenverhardingen, deze voorkomt spoorvorming t.g.v. zwaar verkeer en waar veelal over hetzelfde spoor wordt gereden,  wordt om deze reden veelal toegepast op marktpleinen, in havengebieden (Containerterminals), in woonstraten met een smal dwarsprofiel en onder verkeersdrempels.

Volumieke massa vast ca. 1.700 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

 

Lees meer
Nieuwsbericht: Zandgranulaat 0-10 mm
31-10-2018

Zandgranulaat 0-10 mm

 

Zandgranulaat 0-10 mm is een bijproduct in het breekproces , ook wel bermmix of ophoogzand genoemd,  deze wordt geproduceerd  bij het voorafzeven van beton- en metselwerkpuin.

Toepassingsgebieden;  als zandvervanger in de wegenbouw voor ophogingen / bermaanvullingen /onder grasbetonstenen en in de woning-/utiliteitsbouw  onder betonvloeren als ophogingsmateriaal.

Volumieke massa vast ca. 1.700 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Certificaat BG-270-6 signed website

 

Lees meer
Nieuwsbericht: Drainbeton (Open Gestabiliseerd Betongranulaat 4-8mm 190 kg/m3 (15%) Cement )
31-10-2018

Drainbeton (Open Gestabiliseerd Betongranulaat 4-8mm 190 kg/m3 (15%) Cement )

 

Drainbeton (Open Gestabiliseerd Betongranulaat 4-8mm 190 kg/m3 (15%) Cement )
Drainbeton wordt geproduceerd door het mengen van betongranulaat 4/8, cement, hulpstof en water. Drainbeton wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij betongranulaat 4/8, cement , hulpstof en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Het materiaal heeft open structuur en is zeer waterdoorlatend. Toepassingsgebieden; onder bestrating van keramische terrastegels (om opvriezen en ongelijke zetting te voorkomen). Als grindkoffer langs gevelbestratingen in de woning-/ en utiliteitsbouw. Onder kunstgras-/sportvelden als fundering en waterafvoerend pakket , kan in een laag van ca. 20 cm worden aangebracht. Alternatief is aanbrengen van een veel dikker zandpakket met veel bijkomend grondverzet.

Volumieke massa vast ca. 1.600 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Certificaat BG-270-5 Twee R

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Certificaat BG-270-6 signed website

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Zand met 200 kg/m3 (12,5%) Cement
29-07-2018

Gestabiliseerd Zand met 200 kg/m3 (12,5%) Cement

 

Gestabiliseerd Zand met 200 kg/m3 (12,5%) Cement wordt geproduceerd door het mengen van straatzand met cement en water. Gestabiliseerd Zand wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij straatzand, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Toepassingsgebieden; als stelspecie, gestabiliseerde straatlaag of aanvulling waarbij meer sterkte wenselijk is (cementpercentage is naar wens aan te passen tot een maximum van ca. 400 kg/m3 (25%), waarbij het zelfs kan worden gebruikt als metselspecie/stroomprofiel in rioleringswerken.

Volumieke massa vast ca. 1.775 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Zand met 175 kg/m3 (11%) Cement (Stelspecie)
29-10-2018

Gestabiliseerd Zand met 175 kg/m3 (11%) Cement (Stelspecie)

 

Gestabiliseerd Zand met 175 kg/m3 (11%) Cement (Stelspecie) wordt geproduceerd door het mengen van straatzand met cement en water. Gestabiliseerd Zand wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij straatzand, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Toepassingsgebieden; als stelspecie onder goottegels-/klinkers, molgoten, RWS-/Trottoir-Inrit-/Opsluitbanden en als gestabiliseerde straatlaag onder elementenverhardingen waar enige zetting niet wenselijk is en het materiaal stabiliteit moet geven (vluchtheuvels etc.).

Volumieke massa vast ca. 1.750 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Gestabiliseerd Zand met 125 kg/m3 (8%) Cement
29-10-2018

Gestabiliseerd Zand met 125 kg/m3 (8%) Cement

 

Gestabiliseerd Zand met 125 kg/m3 (8%) Cement wordt geproduceerd door het mengen van straatzand met cement en water. Gestabiliseerd Zand wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij straatzand, cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt. Toepassingsgebieden; als gestabiliseerde straatlaag onder elementenverhardingen, (verkeersdrempels en onder klinker-/tegelstroken waar zwaar verkeer te verwachten is), als aanvulling rondom putten-/kolken waar veel zetting te verwachten is, als stellaag onder keerwanden en kelderaanvullingen in Woning-/Utiliteitsbouw. (cementpercentage is naar wens aan te passen tot een minimum van ca. 25 kg/m3 (1,5-2%).

Volumieke massa vast ca. 1.700 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton