Asfaltgranulaat

 

Asfaltgranulaat ook wel fijn gebroken asfalt genoemd wordt geproduceerd door het breken van asfaltpuin.  Asfaltgranulaat is een samenstelling van verschillende teervrije asfaltsoorten. Toepassingsgebieden;  als toeslagmateriaal voor de asfaltindustrie (warm hergebruik),  als profileerlaag voor een halfverharding (erfverharding, fiets-/wandelpaden, inritten-/toegangswegen).

Volumieke massa vast ca. 2.000 kg/m3.

 

Onze Certificaten zijn alleen geldig, als ze zijn ondertekend door de bedrijfsleider en in samenhang met onze weegbonnen.

Nieuwsbericht: Asfaltgranulaat 0-40 mm
29-10-2018

Asfaltgranulaat 0-40 mm

 

Asfaltgranulaat 0-40 mm ook wel gebroken asfalt genoemd wordt geproduceerd door het breken van asfaltpuin.  Asfaltgranulaat is een samenstelling van verschillende teervrije asfaltsoorten.                   Toepassingsgebieden;  als toeslagmateriaal voor de asfaltindustrie (warm hergebruik), als toeslagmateriaal in AGRAC, als halfverharding (erfverharding, fiets-/wandelpaden, inritten-/toegangswegen).

Volumieke massa vast ca. 2.100 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
Nieuwsbericht: Asfaltgranulaat 0-16 mm
29-10-2018

Asfaltgranulaat 0-16 mm

 

Asfaltgranulaat 0-16 mm ook wel fijn gebroken asfalt genoemd wordt geproduceerd door het breken van asfaltpuin.  Asfaltgranulaat is een samenstelling van verschillende teervrije asfaltsoorten.

Toepassingsgebieden;  als toeslagmateriaal voor de asfaltindustrie (warm hergebruik),  als profileerlaag voor een halfverharding (erfverharding, fiets-/wandelpaden, inritten-/toegangswegen).

Volumieke massa vast ca. 2.000 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

 

Lees meer
Nieuwsbericht: AGRAC type A2
29-10-2018

AGRAC type A2

 

AGRAC type A2 voor gebonden funderingen wordt geproduceerd door het mengen van asfaltgranulaat 0/40 met zand, cement en water . Asfaltgranulaat type A1 is een samenstelling van minimaal 40% asfalt en maximaal 60% ander steenachtig materiaal waarvan ten hoogste 10% van de korrels een soortelijk gewicht kleiner dan 1.600 kg/m3 mag bezitten.   AGRAC wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij asfaltgranulaat, brekerszand , cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.  Er wordt voorafgaande aan de leverantie/verwerking een vooronderzoek verricht om de juiste samenstelling (zand, cement, water) te bepalen.  De druksterkte van proefstukken dient na 7 dagen minimaal 1,50 MPa te bedragen. De asfaltverharding kan binnen 24 h of na 7 dagen (druksterkte min. 1,5 MPa) na productietijd worden aangebracht. Toepassingsgebieden;   als funderingslaag onder asfaltverhardingen voor zwaar verkeer (provinciale wegen, rotonde’s, verkeerspleinen, industrieterreinen).

Volumieke massa vast ca. 2.050 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

 

Lees meer
Nieuwsbericht: AGRAC type A1
29-10-2018

AGRAC type A1

 

AGRAC type A1voor gebonden funderingen wordt geproduceerd door het mengen van asfaltgranulaat 0/40 met zand, cement en water . Asfaltgranulaat type A1 is een samenstelling van minimaal 80% asfalt en maximaal 20% ander steenachtig materiaal waarvan ten hoogste 10% van de korrels een soortelijk gewicht kleiner dan 1.600 kg/m3 mag bezitten.   AGRAC wordt uitsluitend geproduceerd in de menginstallatie waarbij asfaltgranulaat, brekerszand , cement en water tot een homogeen mengsel wordt verwerkt.  Er wordt voorafgaande aan de leverantie/verwerking een vooronderzoek verricht om de juiste samenstelling (zand, cement, water) te bepalen.  De druksterkte van proefstukken dient na 7 dagen minimaal 1,50 MPa te bedragen. De asfaltverharding kan binnen 24 h of na 7 dagen (druksterkte min. 1,5 MPa) na productietijd worden aangebracht. Toepassingsgebieden;  als funderingslaag onder asfaltverhardingen voor zwaar verkeer (provinciale wegen, rotonde’s, verkeerspleinen, industrieterreinen).

Volumieke massa vast ca. 2.100 kg/m3.

Certificaten:

Twentse Recycling Maatschappij BV:

Drentse Recycling Maatschappij BV:

Recycling Maatschappij Almelo BV:

Recycling Maatschappij Veendam BV:

Recycling Maatschappij Groningen BV:

Lees meer
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton