links naar websites van Afval, Puin en Recycling. Upcycling Bouwafval

links naar websites van Afval, Puin en Recycling. Upcycling Bouwafval

Hier kunt u de interessante link-adressen vinden  van onze branche en afval-markt. Hoe en wie er recyclen en mat welke  recycling materialen en recycling apparaten.

http://www.brbs.nl/

BRBS Recycling is de vereniging van recyclingbedrijven die uit grof huishoudelijk afval, bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval hernieuwde grondstoffen produceren. De vereniging bestaat uit puinbrekers, sorteerbedrijven en recyclingbedrijven voor specifieke afvalstromen. In totaal telt de BRBS circa 70 leden die op circa 150 locaties onder meer zo’n 75-80% van het bouw- en sloopafval (BSA) bewerken. BSA is één van de grootste afvalstromen van Nederland. Hiervan wordt 98% gerecycled.

 

http://www.vobn-beton.nl/

Brancheverslag VOBN – Resultaten keurmerk Beton Bewust

Het brancheverslag van de Beton Bewust keurmerkhouders is vandaag verschenen. De resultaten op het gebied van de verduurzaming van betonmortel zijn positief. Keurmerkhouders hebben een daling van 2% op de CO2 emissie t.o.v. 2012 kunnen realiseren.

 

http://www.betonvereniging.nl/

De Betonvereniging is hét kennisnetwerk voor de (beton)bouw.

Sinds de oprichting in 1927 is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden,bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Een springlevend netwerk van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel kennis over te dragen. Daarvoor organiseren wij niet alleen bijeenkomsten, maar verzorgen wij vooral technische praktijkopleidingen. Jaarlijks studeren ongeveer 1200 studenten bij ons af op MBO, HBO en Masterniveau. Daarnaast organiseert de Betonvereniging de Betondag (3e donderdag van november).  Lees meer

 

http://www.cascade-zandgrind.nl/

Cascade is de naam van de branchevereniging voor zand- en grindproducenten in Nederland. Cascade heeft momenteel 14 leden. Deze vertegenwoordigen ongeveer 85% à 90% van de Nederlandse grind- en industriezandproductie. De leden van Cascade richten zich vooral op de winning van grind en industriezand voor gebruik in de beton- en asfaltindustrie.

 

Cascade betekent letterlijk ‘trapsgewijze waterval’. Deze naam staat symbool voor het winningsproces van zand en grind, waarbij stromend water en continue landschapsontwikkeling centraal staan. Een proces dat naast hoogwaardige bouwgrondstoffen ook volop kansen oplevert voor gebiedsontwikkeling.

 

http://www.nvtb.nl/index.php/leden-van-organisatie-cascade-vereniging-van-zand-en-grindproducenten

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw behartigt sinds 1988 de gemeenschappelijke belangen van producenten en leveranciers van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen. Het NVTB vertegenwoordigt 11 branches en meer dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen en bouwprodukten. Het NVTB verbindt, informeert, inspireert en ondersteunt de Nederlandse bouwindustrie en werkt samen met de brancheleden aan een goede positionering van de bouwtoeleverende bedrijven.Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw streeft naar een gelijk speelveld voor alle bouwmaterialen en goede productieomstandigheden voor onze maakindustrie. Het bureau van het NVTB kan hierbij rekenen op de inzet en expertise van meer dan vijfentwintig branche-experts op het vlak van wet- en regelgeving, duurzaamheid en innovatie.

 

http://www.brl2506.nl

Stichting Beheer BRL 2506

Per jaar komt er circa 23 miljoen ton aan steenachtige afvalstoffen (puin) vrij. Dit materiaal wordt bewerkt tot recyclinggranulaat en kan vervolgens worden hergebruikt voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in beton. Het is van groot belang dat wordt geborgd dat recyclinggranulaat voldoet aan de strenge milieu- en civieltechnische eisen.

De Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 Recyclinggranulaten (BRL2506) geeft de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn specifieke regels gericht op het voorkómen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.

 

http://www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl/

Met haar activiteiten helpt het kennisplatform bedrijven en politiek bij de interessante kansen en uitdagingen die duurzaam grondstoffenbeheer geeft!

Het platform volgt actief de nieuwste ontwikkelingen, trends en innovaties. Een aantal voorbeelden van interessante trends zijn: nieuwe recycling technieken, best practices voor afvalmanagement, materiaalkundige onderzoeken, manieren om bij het ontwerpen rekening te houden met de ‘end of life’ fase, de grondstoffenrotonde. Grondstofbeheer heeft ook (geo)politieke raakvlakken, omdat sommige schaarse materialen van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van Nederland en Europa. .

Het kennisplatform levert een bijdrage aan het realiseren van duurzaam grondstoffenbeheer. Dit doet het platform door het verzamelen en delen van kennis én door het faciliteren van samenwerking tussen verschillende spelers uit de grondstofketen. Hiervoor werkt het kennisplatform samen met kennispartijen, bedrijven en overheden. Het kennisplatform pakt vraagstukken projectmatig aan.

 

http://www.overijssel.nl/

http://www.provincie.drenthe.nl/

https://www.gelderland.nl

http://www.provinciegroningen.nl

VAKBLADEREN:

https://www.recyclingmagazine.nl/nieuws/

https://www.afvalonline.nl/index

Asbestos:

©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton