De kogel is door de kerk.

Bij de Twentse Recycling Maatschappij (TRM) wordt geïnvesteerd in de aller modernste scheidingstechniek. Het toepassen van deze techniek betekent een wereldprimeur in de puinrecycling en in de toepassing.

artikel-trm-2016

Wat?
Wat gaan we dan precies doen? Het besluit is genomen om te gaan investeren in een systeem dat in staat is om tijdens breekproces de over-korrel (35-120 mm) van het mengpuin te scheiden in een schone stroom beton en een reststroom. Deze reststroom bestaat uit o.a. baksteen, keramisch materiaal, asfalt, kalkzandsteen e.d., zeg maar het menggranulaat zonder beton. De afgescheiden over-korrel beton wordt apart bewerkt tot een schone stroom betongranulaat t.b.v. de betonindustrie. De over-korrel mengpuin gaat verder het productieproces in t.b.v. de productie van menggranulaat. Ons menggranulaat zal dus in de toekomst minder, maar nog steeds voldoende, beton bevatten.

img_2333

Waarom?
Nu zult u zich afvragen waarom gaat TRM zo’n geweldige uitdaging aan om als eerste in haar branche zo fors te investeren in deze hightech techniek. In 2011 hebben wij besloten dat wij als Twee “R” Recycling Groep ons bedrijf wilden “ombouwen” van een puinrecyclingbedrijf dat voornamelijk granulaten produceert voor de infra naar een grondstoffen producent dat hoogwaardige grondstoffen produceert voor met name de beton industrie en de baksteen industrie. En we wilden dit stapje voor stapje doen. Maar om grondstoffen te kunnen produceren voor de betonindustrie
(grindvervangers) heb je schoon betonpuin nodig om hiervan betongranulaten te kunnen maken. Daarom hebben we precies geanalyseerd hoeveel schoon betonpuin er op dat moment gemiddeld per jaar al binnen kwam en hoeveel betonpuin er in ons menggranulaat zat. En wat bleek? In ons menggranulaat zit gemiddeld tussen de 70% en 75% betonpuin terwijl de norm aangeeft dat er minimaal 50% in moet zitten. M.a.w. er zit zo’n ruim 20% overschot aan betonpuin in ons menggranulaat. Vervolgens hebben we onderzocht op welk moment in het bestaande productieproces we het makkelijkst betonpuin konden afscheiden uit het gemengde puin. Al snel werd duidelijk dat wanneer we alle beton uit de over-korrel zouden verwijderen dit geen gevolg had voor de kwaliteit van het menggranulaat. Er blijft nog voldoende betonpuin aanwezig in het menggranulaat. De volgende stap was een onderzoek naar de beste techniek. Verschillende technieken, ook handmatig, zijn besproken, getest en geëvalueerd. Uiteindelijk bleek dat, naar onze mening, een geautomatiseerd systeem met behulp van camera’s het beste resultaat zou opleveren. Daarom hebben we een serie testen uitgevoerd, i.s.m. Van De Graaf Engineering uit Winterswijk, bij de firma Titech (nu Tomra) in Duitsland. Er zijn verschillende soorten camerasystemen getest. Het camerasysteem welke scheidt op basis van kleur gaf uiteindelijk de beste resultaten, zowel in scheidingspercentage als in capaciteit. Echter er waren destijds (2011/2012) verschillende redenen om nog niet direct over te gaan op de aanschaf van een dergelijk systeem. De meest belangrijke reden was dat de capaciteit in onze ogen nog onvoldoende was.
Maar in 2015 hebben we opnieuw testen gedaan bij de firma Tomra om te kijken hoe de systemen zich hadden ontwikkeld. Wat bleek?
De leessnelheid van de camera’s was aanzienlijk verbeterd, de herkenning, verwerking en aansturing van de computers met de daarbij behorende software was ook sterk verbeterd. De kracht van de luchtscheidingstechniek was ook toegenomen. Kortom reden om opnieuw naar deze mogelijkheid te kijken. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit het juiste moment zou zijn om te gaan investeren in deze techniek. Met deze techniek zijn we in staat om meer betongranulaten te produceren en een nog schoner product aan onze klanten te kunnen aanbieden.

img_2329-kopie

Wanneer?
Op dit moment zijn we druk doende om de gecombineerde bouwvergunning en WM-vergunning geregeld te krijgen. Daarnaast zijn we volop in overleg met de Firma Tomra wat betreft specificaties van de PRO Secondary COLOR DUAL installatie. En gelijktijdig zijn we met de firma LuT in overleg wat betreft de aanpassing van de huidige breekinstallatie t.b.v. het camerasysteem om zodoende een optimaal productieproces te kunnen behouden. De verwachting is dat we medio september zowel vergunningtechnisch als wat betreft levertijden van de installaties zover zijn dat we kunnen gaan bouwen. In de kerstvakantie van 2016/2017 zal de uitbreiding dan geïntegreerd worden in de bestaande installatie zodat we in januari 2017 kunnen gaan draaien met ons nieuwe systeem.
Uiteraard bent u vanaf dat moment van harte welkom om deze hightech techniek te aanschouwen en zijn wij trots om u te
kunnen uitleggen hoe deze ultra moderne scheidingsinstallatie precies werkt.

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton