N18 geeft enorme boost aan de regio Twente

De N18 is een mega-klus voor de aannemerscombinatie en toeleveranciers. Een project van de grote getallen die zijn weerga niet kent in de regio Twente. We praten hier over de aanleg van 27 km weg met 26 kunstwerken en een onderliggend wegennet van 40 kilometer. Met een groot aantal particulieren zijn afspraken gemaakt over de verplaatsing van roerende goederen of het afsluiten van percelen.

Bram Eiberink en Mark Hofman

Bram Eiberink en Mark Hofman

Per dag rijden circa 80 vrachtwagens af en aan om grondstoffen aan te voeren en 20 voor het asfalt. Ter illustratie: dat is in totaal een wegbezetting 1,5 kilometer! Meer dan 50 machines – variërend van kranen, laadschoppen, asfaltspreidmachines, puinwalsen etcetera, verwerken 1,3 miljoen kuub zand, 370.000 ton asfalt, 12000 kuub beton en 365.000 ton menggranulaat als funderingsmateriaal voor de nieuwe weg. In totaal wordt inclusief het zand 2,5 miljoen m3 grond verzet!
Verreweg de meeste grondstoffen worden betrokken uit de regio. Die prestatie-eis heeft de aannemerscombinatie met VolkerInfra en investeringsmaatschappij DIF zichzelf opgelegd. VolkerInfra bestaat uit de vier Volker Wessels werkmaatschappijen: KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, Vialis en VolkerRail. “We hebben voor dit project een groot aantal regionale toeleveranciers geselecteerd”, zegt logistiek manager Bram Eibrink van het projectbureau Noaber 18 dat vanuit Eibergen het project aanstuurt. “Dat doen we om de werkgelegenheid in deze regio te stimuleren. En daarnaast beheersen we op deze manier de risico’s van overlast van verkeer en transport voor de omgeving. Een plan hoe we daarmee omgaan hebben we ingediend bij onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat”.

 

“Het project leeft enorm in de regio”

N18

n18

N18

 

 

 

 

 

Logistiek gezien vergt deze monsterklus enkele forse uitdagingen. Immers: hoe beperk je de overlast van het bouwstromen voor de bewoners van het plangebied? En hoe registreer en coördineer je al die bouwstromen en transporten? En hoe houd je alle vervoersbewegingen in de gaten om te controleren of transporteurs zich aan de regels en afspraken houden? Over al die zaken is van tevoren goed nagedacht. Rijkswaterstaat en Naober 18 communiceren voortdurend met de belangrijkste stakeholders, zoals de betrokken gemeenten in Gelderland en Overijssel, waterschappen en beide provincies. “Riijroutes zijn in kaart gebracht en afgestemd met de stakeholders. Het uitgangspunt daarbij is om die aan -en afvoerwegen te selecteren die het minste verkeer -en milieuoverlast veroorzaken. Op basis van deze inventarisatie hebben we een selectie gemaakt van grondstoffenleveranciers, zoals de zanddepots en depots van menggranulaten. Dat is logistiek gezien een ingewikkelde klus voor ons projectteam, maar we zijn daar goed uitgekomen”, zegt Eibrink met een glimlach.

 

Persoonlijke communicatie

N18

N18

N-18

N18

 

 

 

 

 

Tijdrovend was het informeren en afstemmen van de werkzaamheden met de direct betrokken particuliere grond -en gebouweigenaren om de planning en de werkzaamheden door te nemen. De aanleg van deze weg met 2×2 rijstroken tussen Haaksbergen en Enschede en 2 rijstroken tussen Groenlo en Haaksbergen heeft natuurlijk ingrijpende gevolgen gehad voor deze groep belanghebbenden. Daarom nam het projectbureau ruimschoots de tijd om hen zoveel mogelijk persoonlijk voor te lichten. Verder is er natuurlijk de inmiddels beroemde N18 app die de ontvanger zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de actuele stand van zaken. “Over het algemeen begrijpen de belanghebbenden de overlast die een dergelijk project met zich meebrengt. We hebben omgevingsmanagers en communicatie-adviseurs in dienst en maken gebruik van gebiedsconciërges die onder meer op weekmarkten geïnteresseerden voorlichten. De gebiedsconciërges zijn voor de omgeving de oren en ogen van het projectteam. Je merkt dat dit project echt leeft in de regio!”

 

Zoveel mogelijk gebruik maken van secundaire grondstoffen

N18 kraan

N18 kraan

De ontlasting van het milieu speelt een belangrijke rol bij de aanleg van de nieuwe N18. De opdrachtgever en het consortium zijn zich er terdege van bewust dat de weg een grote impact heeft op de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld nulmetingen verricht aan de toestand van de transportroutes. Zodoende kan het projectbureau de gemeenten duidelijk maken welke schades er aangericht zijn als gevolg van de bouwtransporten. Die schade aan bijvoorbeeld bermen wordt onmiddellijk hersteld. Om het lokale wegennet te ontlasten worden de materialen en grondstoffen voor de aanleg van de tweede rijstrook, terpen en kunstwerken worden de nieuwe eerste rijstrook als bouwweg gebruikt. Door hulpbruggen aan te leggen ter plaatse van kruisingen en enkele grote beken belemmert het bouwverkeer zo min mogelijk het huidige wegverkeer.

N18 zeef

N18

Omdat primaire grondstoffen al zo schaars zijn, maakt Noaber18 zoveel mogelijk gebruik van secundaire toeslagmaterialen.

Van Twee “R” Recycling Groep betrekt het projectbureau totaal 135.000 ton hydraulisch menggranulaat 0/45 met 10% LD-mix voor de hoofdrijbaan en menggranulaat fractie 0/31,5 voor het onderliggende wegennet.

Door de toepassing van dit granulaat kan het asfaltdek slanker worden uitgevoerd, dus minder gebruik van primaire grondstoffen! “Onze secundaire grondstoffen betrekken wij uit de regio in een straal van 20 á 25 kilometer rondom Hengelo en Almelo. Wij zorgen voor een continue buffervoorraad voor de N18. Dit project heeft best een grote impact op onze capaciteit, maar we zijn altijd leverbetrouwbaar gebleken”, vertelt commercieel manager Mark Hofman. N18 Noaber

Twee “R” Recyling Groep en Noaber18 blijven partners van elkaar tot en met de opleveringsdatum in zicht komt. In april/mei 2018 wordt de weg opgeleverd. “Met de inzet van alle betrokken partners kunnen we deze opleverdatum waarmaken”, besluit Eibrink.

N18 Noaber18

Voor meer een video van de N18, kijk op You Tube en voer in zoekscherm in: N18.

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton