Vraag naar gerecycled beton groeit als kool

De netwerkpartners wisselen kennis en ervaring uit over het reiniging -en scheidingsproces van sloop -en bouwafval en innoveren gezamenlijk in moderne scheidingstechnieken en installaties. De gebruikte toeslagmaterialen zijn gecertificeerd volgens de BRL 2506 voor de betonmortel-en betonproductenindustrie. Volgens directeur Sjoerd Kloetstra van Caron Recycling (onderdeel van Cementbouw) is de ultieme ambitie van het netwerk om Nederland te voorzien van oneindig recyclebaar beton met de hoogst mogelijke kwaliteit.

 

Ultieme ambitie: 100% gerecycled beton

 

Beton blijft Beton loopt vooruit op het voornemen van het Rijk dat de industrie in 2025 30% minder primaire grondstoffen gebruikt voor productie en bewerking. In 2050 moet 100%  van het vrijkomende betonpuin ingezet worden als grindvervanger in de beton. De initiatieven van marktpartijen, zoals Beton blijft Beton, en de wet -en regelgeving van het Rijk zorgen ervoor dat de klanten in beweging komen. Gebruikers van betonmortel en de betonwarenproducenten zijn steeds meer te porren voor een aandeel granulaat in het eindproduct. Dankzij de vooruitziende blik van de partners van Beton blijft Beton kan het netwerk op de stijgende vraag inspelen. In elke regio heeft het netwerk minstens één leverancier van granulaat voor een nieuw betonproduct, zoals in Oost Nederland de bedrijven van de Twee “R “Recycling Groep.

“De behoefte aan gerecycled beton in de betonindustrie is breed”, signaleert Kloetstra. “De afnemers variëren van betonmortelproducenten, aanbieders van betonproducten, zoals wand- en vloerelementen, bestrating en wegenbouwers. Er wordt jaarlijks zo’n 15 miljoen ton betonpuin aangeboden, zowel vervuild als verontreinigd materiaal dat na herbewerking weer dient als grondstof voor hergebruikt beton”. Volgens Kloetstra wordt de maatschappelijke druk hoger om granulaat te gebruiken voor nieuwe toepassingen. Zo staat de Nederlandse regelgeving toe dat asfalttoepassingen maximaal 30% betongranulaat mag bevatten.

 

Netwerk Beton blijft Beton moet 3x zo groot worden

 

Momenteel zijn er 250 bedrijven in Nederland die betonpuin en gemengd puin recyclen. Kloetstra voorziet dat de vraag verder gaat stijgen. Dat betekent dat het netwerk verder mag groeien. “Tot dusver hebben onze partners nog nooit ‘nee’ hoeven verkopen vanwege een tekort aan puin. Per dag worden tonnen granulaat in nieuwe betontoepassingen verwerkt. Als er bij een bepaalde leverancier een tekort aan gerecycled puin dreigt, wordt dit ‘gat’ door een andere partner gedicht. Partners staan wat dat betreft nauw met elkaar in contact. Daarmee bewijzen we dat we de vraag tot dusver aankunnen”.

 

Kloetstra heeft er vertrouwen in dat Beton blijft Beton nieuwe partners blijft aantrekken. De betonproducenten zien in dat de trend van circulair beton onomkeerbaar is en zullen hierin verder investeren. Een massale overname van sloopbedrijven is daarbij volgens hem niet aan de orde. “Nee, we zoeken de kracht in samenwerking. We moeten elkaar niet gaan beconcurreren. Met Beton blijft Beton willen we 48% van de markt in handen krijgen. Dat betekent dat het netwerk 3x zo groot moet worden als nu. Wat dat betreft zullen we fors veel tijd steken in acquisitie”.

 

“Wij vragen van onze partners een 8 in plaats van een zesje”

 

Net zo belangrijk als het marktaandeel is de kwaliteit van het ‘secundaire’ beton. Het netwerk blijft investeren in de nieuwste moderne scheidingstechnieken en reiniging- en zeefinstallaties, zodat het gerecyclede beton hoogwaardig kan worden ingezet. “Het materiaal moet precies voldoen aan de technische en functionele eisen van de opdrachtgever. Cementbouw controleert bij haar partners de korrelopbouw van de fracties en de mate van vervuiling in de diverse gradaties. Wij vragen een 8 in plaats van een zesje.” Volgens Kloetstra voldoen de partners van Beton blijft Beton aan de Beoordelingsrichtlijn 2506 ‘Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. Op deze manier is de kwaliteit van het granulaat gewaarborgd. Desalniettemin werkt het samenwerkingsverband aan een verbetering van de kwaliteit.

“Zo was een bepaalde producent van ruwbouwelementen niet tevreden over de water/cementfactor in het betongranulaat. Dankzij de inzet van het netwerk hebben we toegewerkt naar een ideale verhouding. Binnen een jaar werd dit bedrijf één van de ambassadeurs van Beton blijft Beton”.  Het bedrijvennetwerk blijft tijd en geld investeren in het zoeken naar gedeeltelijke vervangers voor cement- en zandfractie. Men experimenteert met CO2-vriendelijke bindmiddelen als geopolymeren, kalksteenmeel en papieras. Ook het vervangen van fijne primaire betonfracties blijft vooralsnog een uitdaging. “In de fijne fractie zitten nog teveel cementresten. Daarom blijven onze partners investeren in geavanceerde zeeftechnieken en daarnaast grotere reinigingsinstallaties en meer opslagcapaciteit”.

Kloetstra roept aannemers en architecten op om zoveel mogelijk in te zetten op hergebruikt beton. De overheidsopdrachtgevers zetten wat dat betreft al hun beste beentje voor in aanbestedingen. “We hopen dat de aannemers nog meer betonpuin bij recyclingbedrijven in hun regio brengen. Dat moet een soort automatisme worden. Daarnaast gaan we architecten stimuleren om secundair beton zoveel mogelijk voor te schrijven in bouwprojecten. We hopen dat het gerecycled beton zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast”.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton