Stimulering hergebruik Infra-Beton.

Hergebruik beton in SHIB: circulaire visie op betonverwerking.

SHIB logo site

 

 

 

 

Recycling: het is de ‘core business’ van de Twee “R” Recycling Groep. Het bedrijf heeft inmiddels jarenlange ervaring met het recyclen van alle soorten puin en heeft een eigen visie ontwikkeld op recycling. Die visie ligt honderd procent in het verlengde van de uitgangspunten binnen de circulaire economie. Met die gedachten is het bedrijf al jaren bezig om het hergebruik van beton te stimuleren.

Mark Hofman

Mark Hofman

Dat was tot voor kort een moeizaam verhaal. ,,We proberen het al jaren,” vertelt commercieel manager Mark Hofman van de Twee “R” Recycling Groep.

,,Het beton is er, de technieken om het te recyclen zijn er en ook de regelgeving is aanwezig. Toch zagen wij dat niemand het oppakte of slechts op heel kleine schaal.”
Twente en Achterhoek.

SHIB Gootlaag BKK in Stelmortel personeel 3

SHIB Gootlaag BKK in Stelmortel

Het bedrijf besloot twee jaar geleden dat het gezamenlijk met de recyclingtak van de firma Dusseldorp actief wilde bijdragen aan het hergebruik van beton. Alleen zouden we dit nooit kunnen bereiken, het is een initiatief dat breed gedragen moet worden, en waar aan iedereen met dezelfde intenties aan mee kan doen, dit geldt voor zowel recyclingbedrijven, beton-/betonwarenindustrie als opdrachtgevers en aannemers.

Beton Klinkers

Beton klinker

,,De sleutel lag bij de opdrachtgever . Daarom zijn wij gaan praten met twaalf gemeenten in Twente en de Achterhoek. Als die partijen zouden ‘afdwingen’ om hergebruikt beton toe te passen, dan kun je een soort vliegwiel creëren. Dat was het idee. Met dat plan zijn wij op bezoek gegaan bij de civiele afdelingen van die gemeenten.”

 

 

SHIB Bestrating

SHIB Bestrating

Dat was het begin van SHIB: Stimulering Hergebruik Infra Beton. Die gesprekken vonden plaats vanaf januari 2014. Aan de hand van een presentatie moesten de gemeenten worden overtuigd van de noodzaak om SHIB te ondersteunen. Het goede nieuws was: gemeenten zagen het systeem wel zitten.
Eigen keten
De business case is dan ook glashelder. Het puinaanbod zal in 2025 stijgen naar veertig miljoen ton, een verdubbeling ten opzichte van 2013, het jaar voordat SHIB werd ontworpen. Daarbij voeren gemeenten steeds meer een terughoudend beleid ten opzichte van het winnen van primaire grondstoffen. Gemeenten willen juist duurzaam inkopen: liefst met gerecyclede producten die in de eigen keten opnieuw kunnen worden gebruikt. Er was eigenlijk niets dat de invoering en het succes van SHIB in de weg stond. Of toch wel? Hofman: ,,Gemeenten ondersteunden het idee, maar ze vonden het systeem in de eerste opzet te ingewikkeld. We hadden een compleet model uitgewerkt met een puntensysteem en checkpoints en dat zagen gemeenten niet zo zitten. “
SHIB Betongranulaat 4-8 mm LosserhofSHIB Betonklinkers gebruikt in depotSHIB Beltrum Woonstraten Kampstraat 126SHIB favicon

 

 

 

 

 

 

Bestektekst

Toch ging het plan niet van tafel. Integendeel. ,,De vraag kwam of wij niet een standaard bestektekst konden ontwerpen. Die bestektekst geeft aan hoe je infra-betonpuin moet aanleveren en hoe het wordt terug geleverd als betongranulaat in betonproducten voor infraprojecten. Denk daarbij aan opsluit-/trottoirbanden, klinkers, tegels, rioolbuizen, keerwanden , stampbeton, stelspecie, betonwegen en ja, zelfs aan kunstwerken. De bedoeling is om via de bestekken betongranulaat als grindvervanger uit te vragen. Met een standaard bestektekst hebben gemeenten het direct goed geregeld.” Dat was de uitkomst van een evaluatiebijeenkomst medio november 2014. Inmiddels is die bestektekst er en is deze samen met alle nodige informatie te vinden op de speciaal hiervoor ingerichte website: www.shibeton.nl

 

SHIB logo site

 

Pilots
Missie geslaagd? Hofman: ,,Voor ons is het heel belangrijk geweest dat de overheid deze visie steunt. Ons doel was en is: hergebruik van beton stimuleren. Vooralsnog richten we ons op infrabeton omdat dit de meest schone fractie is. Je hebt een schone betonstroom nodig, pas dan kun je de kring van betonproductie en -verwerking helemaal sluiten. Dat is echt circulair. Dat doen we in Nederland al met asfalt en plastic, waarom zou het met beton niet kunnen?” De eerste pilots zijn gedraaid en een aantal gemeenten past SHIB nu actief toe. ,,Maar: iedereen kan meedoen. SHIB is geen stichting of een samenwerking tussen bevriende bedrijven. Het is een visie, een doel, zuinig te zijn op onze aarde met al haar grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn.”

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton